فروشگاه اصلی
چسب پی وی سی تانگیت حجم ۱۰۰ میلی لیتر
مقایسه
چسب پی وی سی (PVC) تارنیت ۲۵۰ گرمی
مقایسه
چسب پی وی سی (PVC) تانگیت 250 گرمی
مقایسه